Sunday, December 19, 2010

Saudi-Arabiens olieministerium styrer landets klimadelegation

Siden klimatopmødets åbning har den saudiske delegation insisteret på, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte - et synspunkt, der har mødt skarp kritik fra miljøorganisationer: 'Problemet er, at delegationen ledes af repræsentanter fra olieministeriet, ikke af miljøeksperter'


Saudier i en sandstorm i hovedstaden, Riyadh. Saudi-Arabien har gennem længere tid gjort sig til fortaler for, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte. For klimaet har jo forandret sig længe før der var mennesker, lyder argumentet. Foto: AFP PHOTO/STRDet kom som en overraskelse for mange, da Saudi-Arabiens klimaforhandlingschef Mohammad al-Sabban som den første officielle delegat ved COP15 for to uger siden udtalte, at den såkaldte Climategate-sag, hvor e-mailkorrespondance fra FN’s klimapanel blev hacket, bør få følger for topmødet.
»Det fremgår af enkelthederne i denne skandale, at der ikke er spor af forbindelse mellem menneskelige aktiviteter og klimaforandringer,« udtalte han til BBC News.
»Klimaet har forandret sig i årtusinder, men af naturlige årsager, ikke menneskepåvirkede.«
Den saudiarabiske forkastelse af al menneskelig påvirkning af klimaændringer er imidlertid en for længst etableret position, som hænger sammen med det faktum, at Saudi-Arabien er verdens største olieproducent. For bedre at begribe de saudiske argumenter imod menneskeskabte klimaændringer har Information kontaktet Dr. Ali Ashki, professor i økologi på Abdul Aziz-universitetet i Jeddah og talsmand for det saudiske synspunkt:
»Den globale opvarmning begyndte før al menneskelig påvirkning. Jeg nægter derfor at holde alle mennesker ansvarlige for disse forandringer. Bidraget fra menneskelige aktiviteter såsom afbrænding af benzin og kul er forsvindende lille sammenlignet med de forandringer, som frembringes af naturlige udviklinger. Selv om vi reducerede drivhusgasemissionerne, ville vi alligevel ikke kunne hindre klimaforandringerne i at ske.«
Dette synspunkt har mødt alvorlig kritik fra flere mellemøstlige miljøgrupper, der beskylder Saudi-Arabien og andre arabiske lande for at ville sabotere klimatopmødet.
»Nogle gange er de arabiske delegationers positioner ved internationale miljøkonferencer skammelige og uacceptable. Denne obstruktionsstrategi kan ikke længere tolereres - den skader Jordens fremtid,« siger den libanesiske miljøekspert Najib Saab fra organisationen Arab Forum for Environment and Development, som i sidste måned var vært for en konference om klimaforandringer for de arabiske lande - ingen officielle repræsentanter fra Saudi-Arabien deltog, ej heller fra Bahrain og Kuwait.
»De øvrige lande modsætter sig ikke en aftale om at nedbringe emissioner, sådan som Saudi-Arabien gør det, og udviklingslandene støtter ikke den saudiske position. Men Saudi-Arabien har stor politisk indflydelse og er i stand til præge opinionen i mange lande,« siger Wael Hmaidan, administrerende direktør for den libanesiske miljøorganisation Indy Act. Han nævner Sudan, som har formandsskabet for G77-gruppen, som et eksempel på et land, der kan være påvirket af Saudi-Arabien og retter derpå sin kritik imod sammensætningen af den saudiske delegation til COP15.
»Problemet er, at der i spidsen for den saudiske delegation står en gruppe medarbejdere fra det nationale saudiske olieselskab Aramco (Arabian American Oil Company), og at repræsentanter fra Olieministeriet er de ledende forhandlere, ikke de miljøeksperter, som havde været bedre egnede til at tjene ikke blot planetens, men også Saudi-Arabiens interesser.«

Et påskud

Ali Ashki siger, at han udmærket forstår, hvorfor olieindustrien finder det nødvendigt at forsvare sig selv på COP15. »Der foregår en politisering af spørgsmålet om klimaforandringer, der bliver påskud for nogle lande, navnlig i Europa og Amerika, til at pålægge OPEC-landene en afgift. Saudi-Arabien har ret til at nægte at reducere emissioner og til at kræve kompensation, da det er en videnskabelig kendingsgerning, at klimaforandringer vil ske uanset hvad, også selv om der skulle ske reduktioner i kul-tveilteudslippet.«
Najib Saab understreger, at det er væsentligt for resten af verden at forstå, hvorfor saudiaraberne fremfører disse holdninger: »Oliestaterne har en ret til at forsvare sig selv, da disse lande jo blot tilfredsstiller en efterspørgsel efter olie. Af den grund er det også urimeligt at pålægge dem eneansvaret. Hovedproblemet er, at de industrialiserede lande bør opøve en større selvbeherskelse, som kan reducere deres behov for olie. Dette vil føre til direkte reduktionsemissioner. Ydermere er det nødvendigt at støtte de olieproducerende lande med henblik på at gøre deres produktionsmetoder mere miljøvenlige.«
Den saudiarabiske regering har fremsat krav om kompensation, hvis det skulle komme til en global nedgang i olieforbruget. Dette krav kritiseres af Wael Hmaidan, som påpeger det faktum, at de olieproducerende lande allerede har høstet enorme fordele på salg af olie.
»Jeg kan ikke se nogen økonomiske grunde til en sådan kompensation, da olie er den egentlige årsag til klimaforandringerne i første instans,« >siger han og fortsætter: »Da saudiaraberne rejste kravet om kompensation og nægtede at anerkende, at menneskelige aktiviteter forårsager klimaforandringer, var det ikke den saudiarabiske økonomi, der lå bag. Det har politiske grunde. De ønsker ikke at miste den politiske magt, som verdens afhængighed af olie giver.«
»Enkelte olieproducerende lande har konsekvent været imod at forpligte sig på reduktion af deres CO2-emissioner af frygt for at miste indtægter, men ved dette møde er de arabiske stater, herunder Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, gået med til at nedbringe deres emissioner med 40 procent før 2020,« siger Najib Saab og tilføjer, at nogle arabiske lande har accepteret, at klimaforandringer skyldes menneskelige aktiviteter - en opfattelse, de førhen afviste.

Tænk grønt

Najib Saab pointerer, at den bedste måde at hjælpe olielandene på vil være at udvikle en grønnere teknologi. Han siger: »Vores organisation har foreslået, at OPEC’s medlemslande afsætter snesevis af milliarder dollars fra deres olieafgiftsbudget til at finde frem til renere metoder for brug af konventionel energi. Dette sker nu i Kina og USA i forhold til kul. Eftersom efterspørgslen efter energi er så høj i verden og behovet for olie så stort, vil dette være en fremragende vej frem, som OPEC-landene vil kunne forpligte sig på ved København-konferencen.«
»At boykotte de olieproducerende lande løser intet, men Saudi-Arabien må forstå, at de har meget mere at miste end bare olie, hvis vi ikke får løst det problem, klimaforandringerne stiller os overfor. Vores vandforsyning vil tørre ud, og som vi alle ved, kan olie ikke drikkes,« >siger Wael Hmaidan fra Lebanese IndyAct.
»Og trods alt er olie også en endelig ressource, som til sidste vil tørre ud.«
Oversat af Niels Ivar Larsen

Saturday, December 11, 2010

Snårig väg till makten för kvinnor


Många hinder och prövningar väntar kvinnor som strävar efter ledarposter. Jemen är inget undantag. En grupp kvinnor i huvudstaden Sanaa har därför, enligt tidningen Yemen Observer, tagit initiativ till en kampanj. Målet är en miljon underskrifter till stöd för att kvinnor utses att kandidera i parlamentsvalet 2011.
Det första parlamentsvalet i landet hölls efter Jemens självständighetsdag den 22 maj 1990. Ingen kvinna valdes in. 1997 blev två kvinnor invalda, en av dem omvaldes 2003.
Arbetsgruppen ”Kvinnor i valet 2011” har lanserades på flera håll i landet och undersöker vilka strategier som kan få framstående kvinnor att vilja ställa upp och vad som kan få väljare att rösta in kvinnor.
Khadeeja Andullah al-Khatri, i det styrande partiet General People’s Congress verkställande utskott, säger att kvinnor innehar femton procent av posterna i partiet.
Stiftelsen för kulturell utveckling, The Cultural development program foundation, har sedan 2007 arbetat på att bilda en brett sammansatt påtryckargrupp vars uppgift är att säkra parlamentsplatser för kvinnor i valet 2011, antingen genom en lagändring som kvoterar platser för kvinnor eller genom att partierna tvingas sätta upp kvinnor på sina vallistor.
Ett råd bestående av kvinnliga advokater och aktivister bildades i maj 2009 för att juridiskt arbeta för kvinnor i parlamentet och stödja dem som kandiderar.
En orsak till den låga kvinnorepresentationen i politiken är att partierna har få kvinnliga medlemmar och ännu färre tänkbara kandidater, skriver The Yemen Parliament Watch Project.
Förutom politiska, ekonomiska och sociala problem, finns en stark tradition mot kvinnor i politiken. Dessutom är analfabetismen särskilt utbredd bland kvinnor.
En kvinna som vill kandidera och ge sig in i politiken måste inte bara ta sig igenom den nästan totala manliga dominansen i det politiska ledarskapet, utan också få sin familjs, sina släktingars och sina grannars välsignelse. Det gör det betydligt svårare för en kvinna än för en man att komma in i de inre cirklarna.
Efter varje val anklagar de politiska partierna varandra för att förbise och marginalisera kvinnor, men i verkligheten är de alla tveksamma eller direkt motvilliga till att låta kvinnor kandidera.

Friday, December 10, 2010

Riskabelt att skriva om splittrad kungafamilj


En professor i juridik som undervisar vid universitetet i Riyad har gripits av de saudiska myndigheterna. Orsaken är en artikel han skrev i förra månaden, säger människorättsgruppen Monitor of human rights in Saudi till Sydsvenskan.
Mohammad al-Abdulkareem, 40, lade ut sin artikel på Facebook. I den skriver han att motsättningar inom den kungliga familjen kan orsaka stora problem för stabiliteten i landet. Artikeln citerades flitigt och blev genast ett diskussionsämne på arabiska sajter.
I söndags fick professorn besök av fyra män i sitt hem i Riyad. De hade inget domstolsbeslut, men tog honom ändå med sig.
The Omma Magazine skrev på sin hemsida att Mohammad al-Abdulkareem, som också är tidskriftens redaktör, visste vad som väntade. Flera gånger dagarna innan han greps av polisen, hade han hämtats in för förhör.
– Vi arbetar nu på en skrivelse till inrikesministeriet där vi begär att få träffa Mohammad al-Abdulkareem, att han garanteras en rättvis rättegång och att vi får ta del av anklagelserna mot honom. Men just nu vet vi inte ens var han finns. säger hans advokat Waleed Abu Alkhair.
– Ingen av Saudis tolv nyhetstidningar har rapporterat om gripandet. Inga myndigheter har kommenterat saken utom en talesman för inrikesministeriet, som för brittiska BBC har förnekat all kännedom om att professorn skulle ha gripits.
– För tre år sedan infördes en ny bestämmelse som innebär att den som använder datorer i brottslig verksamhet kan dömas till tio år i fängelse och miljonböter, säger Waleed Abu Alkhair.
al-Abdulkareems artikel, som hade rubriken ”På spaning efter det saudiska folkets öde”, publicerades samtidigt som kung Abdullah, 86, reste till USA för att genomgå två ryggoperationer.
Hans vikarie och bror, kronprins Sultan, 82, sägs lida av cancer. Även nummer tre i tronföljden, prins Nayef, 76, har problem med hälsan.
Det kan när kung Abdullah dör leda till stridigheter inom familjen som får det oljerika kungadömet att krackelera, skriver professor al-Abdulkareem:
”Vad händer om den kungliga familjen kollapsar i interna motsättningar eller på grund av yttre faktorer. Ska nationens och folkets öde avgöras av om den kungliga familjen består eller försvinner? … En del av medlemmarna missbrukar sin position och tjänar enbart sina egna intressen genom girighet, manipulation och mutor.”
Saudiarabiens grundare Abdul-Aziz hade 43 söner. Efter hans död gick makten till den äldste som lämnade den vidare till sin bror, men de flesta i den generationen är i 80-årsåldern, och de yngsta runt 65. Det är motsättningarna i familjen och dess eventuella konsekvenser, som tas upp i artikeln.
Vad som väntar professor al-Abdulkareem själv är, enligt hans advokat, troligen en rättegång där han anklagas för att ha förolämpat den kungliga familjen.
– Eftersom Saudiarabien inte har en strafflag är det omöjligt att veta vilket straff han får, säger Waleed Abu Alkhair.

Wednesday, December 8, 2010

Migranter fastnar vid gränsen mot Saudiarabien

Saudiarabiska myndigheter har skickat ännu en migrant från Afrika till Haradh, gränsstaden mellan Jemen och Saudiarabien, uppger NabaNews i Jemen.
Förhållandena för människor som sitter fast där förvärras, skriver tidningen och hänvisar till International Organisation for Migration, OIM.
Just nu kommer 76 nya migranter varje dag. Dessutom har 17 000 jemenitiska familjer flytt till staden för att undkomma striderna mellan den shiitiska Huthi-gerillan och regeringsvänliga stammar som rasar i gränstrakterna.
"Saudiska myndigheter har skärpt gränskontrollerna. Migranterna strandar i Haradh efter den mycket långa resan runt Afrikas horn, samtidigt som situationen längs gränsen förvärras", säger Emily Page från FN-organets UNHCR till NabaNews.
Två av tre migranter som tar sig till Saudiarabien avvisas och hamnar i Haradh utan pengar, mat och vatten, i stort sett utan andra ägodelar än de kläder de har på sig.
Många afrikaner ser Jemen som ett transitland, en genomfart, på vägen mot målet: Saudiarabien. De flesta som fastnar vid gränsen eller skickas ut från Saudiarabien har startat sin resa i Somalia, Etiopien eller Sudan. Många av dem lider av malaria, tuberkulos, tyfus eller undernäring. I sina försök att överleva äter de vad som helst, säger IOM.
Översättning: Karen Söderberg

Tuesday, December 7, 2010

Barn ska hjälpa barn i krigHana Al-Khamri är journalist från Jemen som arbetat i Saudi­arabien. Det senaste halvåret har hon varit på danska dagstidningen Information. Den närmaste veckan förser Hana Al-Khamri Sydsvenskans läsare med den hetaste nyheten för dagen i hennes hemland.
Jemens parlament är i dag och tre dagar framåt värd för Barnens parlament. Barn mellan tretton och femton år ska tillsammans med FN-organet Unicef och lokala organisationer diskutera och försöka finna lösningar på barnens situation i den väpnade konflikt som pågår i Jemen.
Barnparlamentet kan kalla in representanter och experter från olika ministerier, som försvar, hälsa och nationell säkerhet, och fråga ut dem om vad de gör för att förbättra barnens situation, rapporterar tidningen Algomhuria.
Unicef är med för att uppmärksamma politiker och tjänstemän på hur tillvaron är för barn som tvingats på flykt, och hur man på andra håll kunnat hjälpa barn i flyktingläger.
Ledamöterna i Barnens parlament har utsetts av sina skolor runt om i Jemen.
Ett av deras förslag är att man upprättar särskilda domstolar för barn som är indragna i väpnade konflikter, där utgångspunkten är att barn är offer för krig, inte kriminella barn. De vill också att man forskar om hur krig påverkar barn och gör en handlingsplan för hur barn kan få hjälp.
Den senaste rapporten från den lokala barnrättsorganisationen Seyaj säger att sedan i augusti har 87 barn dödats i konflikten i Nordjemen. Och både de nordjemenitiska shiitiska rebellerna och de regeringstrogna milisstyrkorna anklagas för att använda sig av barnsoldater.
Vart femte barn i Jemen har, enligt rapporten, sett någon bli skadad och sju procent har sett en människa dödas.
Konflikten mellan rebel­lerna och regeringsstyrkorna har pågått i sex år. I södra Jemen har en allvarlig situation förvärrats den senaste tiden och slår nu hårt mot barnens hälsa, utbildning och behov av skydd.