Friday, January 29, 2010

Arabisk advokat vil fortsætte juridisk slagsmål med dansk presse
Trods forliget med Politiken vil den saudiske advokat, som hævder at repræsentere Muhammeds efterkommere, forfølge sagen imod danske aviser, som fortsat mangler at undskylde for deres offentliggørelse af profetkarikaturerne
Af:

Advokaten Ahmed Zaki Yamani og hans advokatbureau, som har indgået et forlig med dagbladet Politiken, hvor avisen undskylder at have trykt
»krænkende« karikaturer af profeten Muhammed, har igennem to år arbejdet med denne sag – et projekt, der også har involveret juridisk vejledning fra en dansk advokat, erfarer Information.
»Sagen har været længe undervejs, fordi det har taget tid at indsamle underskrifter fra profetens efterkommere over det meste af den arabiske og muslimske verden. Men Yamani har betalt en dansk jurist for at undersøge, hvilke muligheder der foreligger for at føre sag imod de danske aviser, som offentliggjorde Muhammedtegningerne,« siger en kilde tæt på Yamanis advokatbureau i et telefoninterview, han giver til Information på betingelse af anonymitet.
35-årige Faisal Ahmed Zaki Yamani er en velkendt figur i den saudiarabiske offentlighed.
Som efternavnet antyder, stammer han fraYemen, hvorfra hans bedsteforældre på fædrene side indvandrede.
Han hævder også selv at nedstamme fra profeten Muhammed.

Ikke megen dækning

Kilden, som Information har talt med, siger, at Yamani ikke har holdt noget pressemøde og ikke er opsat på at oplyse de arabiske medier om sit projekt og dettes første succes.
De saudiske medier har med en enkelt undtagelse ikke dækket sagens udvikling, herunder Politikens undskyldning. Undtagelsen er en notits i avisen Al Watan, hvis København-korrespondent tidligere har omtalt, at Yamani i forbindelse med de danske avisers genoptryk af Muhammedtegningerne i 2008 stod offentligt frem med et krav om, at de trykte en undskyldning for dette gentagelsestilfælde.
Faisals far er ingen anden end den saudiarabiske politiker, som Vesten lærte at kende som sheik Yamani, og som blev berømt som sit lands olieminister under olieembargoen i 1973, da han ansporede OPEC-landene til at firedoble prisen på råolie.
Ahmed Zaki Yamanis advokatbureau, som er det første af sin slags i Saudi-Arabien, gjorde sig endvidere offentligt bemærket, da det i 2002 oprettede en underdivision for kvindelige advokater som en del af firmaet.
Bureauet påtog sig den foreliggende sag, umiddelbart efter at Højesteret 7. januar 2007 afviste det søgsmål om Muhammedtegningerne, som var indbragt af Islamisk Trossamfund og seks andre muslimske organisationer i Danmark.
Kilden, der kun udtaler sig på betingelse af anonymitet, fortæller, at man havde bemærket sig, at Vestre Landsrets tilsvarende afvisning af sagsanlægget var begrundet i, at den forurettede part ikke kunne påvise et direkte slægtskabsforhold til profeten Muhammed.
Dette fik Yamani til at kontakte andre efterkommere med henblik på at etablere en sådan forbindelse.

Fortsætter sagen

Det foregik på den måde, at han først henvendte sig til en islamisk ekspert i profeten Muhammeds efterkommere.
»Yamani kontaktede organisationen Mohamed Home, som registrerer navne på profeten Muhammeds efterkommere i hvert enkelt land. Det sker via internettet, hvor enhver, der mener at kunne dokumentere slægtskabsforholdet kan indsende navn og dokumentarisk belæg. Hvis de efterfølgende blev godkendt, tilbød Yamani at repræsentere dem i en retssag. Den sidste del af processen var den vanskeligste,« siger advokatbureauets talsmand uden at uddybe det nærmere.
Yamani er uddannet jurist ved både University of London og Oxford Universitet og er endvidere medlem af det internationale advokatsamfund, International Bar Association.
Han har til sagen sat sig grundigt ind i både britisk og dansk lov – planen er også at føre sagen i Storbritannien på grund af den vidtgående britiske injurielovgivning.
Da Yamani først følte sig sikker på, at han ville kunne føre en retssag imod danske aviser ved domstolene, sendte han sidste år et åbent brev til disse, hvori han forlangte en offentlig undskyldning for deres genoptryk i februar 2008 af den mest kontroversielle karikatur af profeten Muhammed.
»Det var et advarselsbrev,« som Informations kilde udtrykker det.
»Yamani sendte først en mail til aviserne med en frist for, hvornår undskyldningen skulle være givet, og da aviserne afviste dette, underrettede vi det danske Udenrigsministerium om, at vi nu ikke så anden udvej end at tage retslige skridt. Herefter begyndte de omsider at tage sagen alvorligt.«
Kilden oplyser, at »den avis, der har givet en undskyldning«, nu vil blive slettet fra sagsanlæggets akter, og at Yamani således har opgivet at indstævne Politiken.
Men han understreger, at planen er at føre sagen i både britiske og danske domstole imod alle aviser, der fortsat vægrer sig ved at undskylde.

Sunday, January 24, 2010

Arabiske plagiatorer meldes ind i 'Ordtyvenes klub'

Få steder i verden krænkes den intellektuelle ophavsret så massivt som i den arabiske verden - nu dokumenterer en kuwaitisk hjemmeside talrige eksempler på tekster, der er ren afskrift af andres værker.

Ordtyvenes klub’ er et ejendommeligt websted, som på det seneste har været genstand for stor opmærksomhed og debat i arabiske medier. Hjemmesiden er oprettet for at beskytte intellektuel copyright mod de ustandselige krænkelser, som denne udsættes for i arabisk offentlighed. Initiativets bagmand, den pseudonyme Bader al-Kuwaiti, har påtaget sig at indsamle eksempler på plagierede tekster og indlemme plagiatorerne som ‘medlemmer af sin klub’. Han opfører dem så på en liste med navns nævnelse og foto, side om side med en kopi af den oprindelige tekst, som de - uden kildeangivelse - har stjålet fra andre forfatteres bøger og artikler.
Ordtyvenes klub’ er efterhånden kendt i hele regionen og har leveret et vigtigt bidrag til at sætte intellektuel ejendomsret på dagsordenen. På det seneste har ledende figurer fra staterne i Den Arabiske Liga taget spørgsmålet op og understreget, at de eksisterende copyright-regler hverken er tilstrækkelige eller hensigtsmæssige.
Over 100.000 har besøgt hjemmesiden, der har registreret over 160 intellektuelle tyverier siden 2005. På siden kan man f.eks. finde et brev, hvori chefredaktøren for den kuwaitiske avis, Al Taleh, meddeler, at han har fyret en journalist, hvis plagiat dokumenteres på hjemmesiden - den var bortset fra sin byline fuldstændig magen til en artikel offentliggjort af et netværk af liberale kuwaitere - og at han i øvrigt meget beklager sagen.
Bader al-Kuwaiti oplyser, at dette ikke er et enkeltstående tilfælde. Flere andre skribenter har efter at have tyvstjålet andres tekster måttet se sig om efter et andet arbejde, mens andre har udskiftet de plagierede tekster med omskrevne versioner, hvori de nu tydeligt oplyser deres kilde.
Dr. Maha Bakheet, chef for Den Arabiske Ligas kontor for Intellektuel Ejendomsret, siger til Information, at der sker »stadige krænkelser af copyrightlovene«, som nødvendiggør gennemførelse af nye love og politikker for at komme misbruget til livs.
»Tyverierne forekommer i stor stil inden for flere medier. Det gælder fagbøger, skønlitteratur, musikalske værker, kunstværker, dramatiske værker, film- og lydoptagelser og computerprogrammer,« tilføjer hun.

Kan downloades straks

Piratkopiering er udbredt i Mellemøsten som få andre steder i verden, siger Dr. Bakheet og fortæller, at musiknumre i nogle tilfælde kan downloades gratis fra piratsites, allerede samme dag som de lanceres på markedet.
Sidste år afholdtes i Saudi-Arabien et seminar om intellektuel ejendomsret. Seminaret udmundede i en anmodning om at oprette en særlig juridisk enhed, der skal tage sig af sådanne sager. En af seminarets konklusioner var, at problemets omsiggribende karakter i det saudiske kongerige skyldes manglen på retsinstanser, der hurtigt kan skride ind og straffe lovbrydere.
»Krænkelser af den intellektuelle ophavsret er også hyppige i lande som Syrien og Sudan. Kun fem af de 22 lande i Den Arabiske Liga har en klar politik på dette område,« oplyser Dr. Bakheet.
Et af disse er De Forenede Arabiske Emirater, som har underskrevet internationale aftaler om patenter, trademarks og copyright. FAE er desuden blevet medlem af WTO-organet TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), som søger at opstille et fælles regelsæt for intellektuel ejendomsret for alle lande.

Adgang til viden

På arabiske gademarkeder vil man overalt kunne støde på piratkopierede dvd’er, computersoftware, bøger og musik, og det er ofte her, studerende henvender sig for at finde billige lærebøger og lignende.
»På et regionalt dialogmøde i Alexandria om intellektuel ejendomsret fastslog man i den endelige udtalelse, at flere deltagere ikke ser noget forkert i, at studerende kopierer lærebøger,« fortæller Dr. Bakheet.
»Man mente, at det var vigtigere, at de studerende her, som er fattigere end i de udviklede lande, kan få adgang til den viden, der er i bøgerne. Derfor har vi fra mit kontors side foreslået, at der nu undervises i intellektuel ejendomsret for skolesøgende og universitetsstuderende.«
Webmasteren for ‘Ordtyvenes Klub’ skriver i et e-mail-interview med Information:
»Det generer mig ikke at hænge selv kendte skribenter ud på min hjemmeside. De begår en alvorlig fejl, når de plagierer. De må lære at respektere ophavsretten og respektere deres læsere.«
Bader al-Kuwait insisterer dog på at fortsætte med at operere under pseudonym:
»Ellers får jeg bare en strøm af henvendelser fra de skribenter, der vil stryges fra min liste,« skriver han.
Oversat af Niels Ivar Larsen

Wednesday, January 13, 2010

En kur, der er værre end sygdommen

Et burka- og niqabforbud ville udelukke de – uhyre få – kvinder, der er tale om, fra at uddanne sig og vil dermed helt sikkert være endnu mere under­trykkende, end klæde­dragten hævdes at være.

Hana Al-Khamri


Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker. For mig er det sært at smile til et andet menneske uden at få et smil til gengæld. Derfor skal vi ikke have en eneste total­tilsløret kvinde i Danmark.

Omtrent sådan var ordene fra partileder Pia Kjærsgaard, da DR bad hende kommentere, at en forskergruppe fra Københavns Universitet nu har fundet frem til, at der i hele landet kun er tre muslimske kvinder, som går med burka, mens så få som mellem 150 og 200 kvinder ifører sig niqab (tørklæde, der også dækker mund og næse).
Argumentet om nødvendigheden af at smile til DF’s leder kan kun kalde på latter. Det værste er, at Pia Kjærs­gaard ikke forholdt sig til, at et forbud imod burka og niqab ville være i indlysende modstrid med princippet om retten til frit at vælge selv.
Det påtænkte forbud er en absurditet. Det har også retspræsident Torben Goldin givet udtryk for. Danskfødte kvinders overrepræsentation blandt de niqab-bærende gør det desuden lidet sandsynligt, at der ligger tvang bag. Alligevel insisterer folkepartilederen på, at alle de pågældende kvinder må være ofre for tvang.

Ikke klædeligt for ryet

Danmarks seks måneder lange burkadebat, der blev affødt af regeringens over­ilede forbudsovervejelser, har bestemt ikke lettet Udenrigsministeriets bestræbelser på at læge de betændte relationer til den muslimske verden, som blev resultatet af affæren om Muhammed-tegningerne.
Forsøgene på interkulturel dialog risikerer nu tilbageslag, ligesom Danmark kan komme til at opleve nye protester i dele af den muslimske verden.
Flere muslimske og arabiske medier har allerede kritiseret burkaforbudstanken og påpeget, at Danmark er berygtet for sin antimuslimske folkestemning. Websitet Muslim-in-Europe har fremhævet, at sådanne forbudstanker er præcis den slags temaer, som DF lever af at slå sig op på. Nu er et totalforbud ganske vist ikke på tale. Man har drøftet, hvorvidt der skal være restriktioner i dele af det offentlige liv, og regeringen insisterer på, at burkaen undertrykker kvinder. Derfor kan et forbud kun sikre beskyttelse af muslimske kvinder – eller hvad?

Et forbud totalisolerer

Her vil jeg – som en kvinde fra den arabiske verden – spørge, om ikke en udelukkelse af burka- eller niqab-bærende kvinder fra at tage en uddannelse, gå til eksamen osv. ville være udtryk for undertrykkelse. Hvis målet er at ændre mentaliteten hos disse kvinder, vil et forbud efter min mening være direkte kontraproduktivt. Især hvis de pågældende er så undertrykte som fremført. Konsekvensen vil med sikkerhed blive, at deres mænd vil holde dem hjemme, fremfor at lade dem gå utilsløret rundt. Dermed vil konsekvensen af et burkaforbud blive, at kvinder spærres inde i deres eget hjem – en effektiv udelukkelse fra det sociale liv – fremfor alt fra de uddannelsesmuligheder, der kan frigøre. Det er i sandhed en værre form for undertrykkelse en nogen klædedragt og et eksempel på, hvordan en kur kan være værre end sygdommen.
DF presser på for at lade burkakommissionen arbejde videre, så der kan særlovgives for nogle få muslimske kvinder. Gad vide om ikke den ene af Danmarks tre burkaklædte kvinder skulle være min kollega fra dagbladet Information, der sidste år iførte sig denne dragt for at kunne skrive om, hvorledes burkaklædte kvinder oplever deres møde med det danske samfund.
»Stop dansk fascisme og forsvar individets suveræne ret over egen krop – retten til at bære burka eller lade være er ens eget valg« – sådan stod der på en løbeseddel, som blev omdelt på Københavns gader, da burkadebatten startede sidste år, så det er tydeligvis ikke alle danskere, der deler besættelsen om at ville forbyde en klædedragt.
Forhåbentlig maner hensynet til menneskerettigheder og grundlovsrettigheder snart denne tanke i jorden, så Danmarks ry ikke skal plettes yderligere i Mellemøsten og den muslimske verden.

Hana Alkhamri kommer fra Yemen, men er opvokset i Saudi-Arabien, og er journalist­praktikant på Dagbladet Information

Sunday, January 10, 2010

Flygtningestrømmen fra Somalia vækker bekymring i Yemen

Yemen modtager som det eneste arabiske land flygtninge fra Somalia. Men flygtningene er lette at indrullere i lokale militsers væbnede opstand og blandt flygtningene skjuler sig også 'hellige krigere' fra al-Qaeda og dets allierede grupper.Hana Al-Khamri


De yemenitiske myndigheder er i stigende grad bekymrede for, at terrorister infiltrerer strømmen af flygtninge fra nabolandet Somalia. Og med god grund. For nylig bedyrede sheik Mukhatar Robow Abu Mansour, en ledende figur inden for den somaliske al-Shabab milits, at militsens ‘hellige krigere’ agter at krydse farvandet mellem Yemen og Somalia for »at bistå deres brødre i kampen mod Allahs fjender.«
»Der foregår en vedvarende tilstrømning af somaliere til Yemen som resultat af de elendige levevilkår og manglen på sikkerhed i Somalia,« siger Yemens udenrigsminister, Dr. Abu Bakr al-Qirbi, til det arabisksprogede dagblad Asharq al-Awsat.
Yemen tager som det eneste arabiske land imod FN-flygtninge fra det krigshærgede Somalia, og mange somaliere sætter derfor kursen dertil i håb om at kunne komme videre til de mere velstående lande i Golfen.
Mahmoud al-Burai, en somalisk journalist i Mogadishu, siger i et telefoninterview med Information, at der er nu frygt for, at de somaliske flygtninges forhold vil blive forværret som følge af den jihadistiske udmelding fra den al-Qaeda-relaterede milits. Navnlig frygter man, at Yemens regering i værste fald vil ændre politik og helt opgive at tildele somaliere flygtningestatus.

Lokalt oprør

Samtidig tvinger væbnede grupper også nogle af de somaliske flygtninge til at slutte sig til de shiamuslimske Houthi-oprørere, som siden 2004 har udkæmpet en væbnet opstand imod Yemens centralregering. Ifølge oprørerne selv forsvarer de blot deres folkegruppe imod aggression og diskrimination fra regeringens side. Ifølge Yemens regering søger houthierne i strid med landets forfatning at indføre en shiamuslimsk version af sharialovene.
»De flygtninge, som kæmper side om side med houthioprørere, er ikke ideologisk motiverede. De kæmper for at overleve, for de, som nægter at slutte sig til oprøret, er blevet truet med henrettelse,« siger Rashid Abdi, Somalia-ekspert for International Crisis Group.
»De mennesker er så åbenlyst desperate, at de er rede til at løbe linen ud. De så ingen fremtid for sig i Somalia, så derfor kunne de lige så godt slutte sig til dette oprør.«
Som så mange andre af Somalias nabolande har også det ludfattige Yemen taget imod somaliske flygtninge i stort talt. Yemen er det eneste land på den arabiske halvø, som har underskrevet internationale traktater, der forpligter til at tage imod flygtninge fra Somalia. For langt de fleste flygtninge er målet at redde sig til videre til Saudi-Arabien for at finde arbejde her.

Al-Qaeda opererer

Flere al-Shabab-krigere fra Somalia vides allerede at være taget til Yemen, mange via båd, hvor de har udgivet sig for at være flygtninge. En omfattende trafik frem og tilbage mellem Yemen og Somalia af jihadister har allerede været i gang i nogen tid, vurderer Abdi.
De yemenitiske myndigheder siger, at man er overbevist om, at »elementer, der er opsatte på sabotage« står bag den somalisk-yemenitiske jihad-alliance. Al-Qaeda opererer internationalt og har aflæggere i såvel Yemen og Somalia, der samarbejder om at koordinere deres kampindsats og forsøger at bistå hinanden med deres respektive menneskelige, materielle og logistiske ressourcer
»Yemens kystlinje er meget lang, næsten 2.500 kilometer, men vores kystvagt har kun begrænset kapacitet. At kontrollere hele kysten er vanskeligt,« siger Huda Alban, Yemens minister for menneskerettigheder, til Information. Hun forsikrer dog:
»Men Yemens regering vil selvfølgelig træffe alle nødvendige forholdsregler for at hindre terrorister i at trænge ind på yemenitisk territorium.«

Farlig flugt

På den anden side af Adenbugten er nødhjælpsagenturer også begyndt at bekymre sig for, hvorledes det nye fokus på terror og militarisering risikerer at gøre tilværelsen endnu vanskeligere for de mange flygtninge, som i forvejen kæmper for blot at overleve.
»Det er væsentligt at huske på, at de mange flygtninge, som kommer til Yemen, primært søger beskyttelse fra den vold og borgerkrig, som har hærget Somalia i næsten 20 år,« siger Andrew Knight, der arbejder for FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, i Yemen.
Huda Alban fortæller, at somalierne kommer til Yemen i små og overfyldte fiskerbåde, der sejles af smuglere, som tæver passagerne, hvis de rører det mindste på sig - flere flygtninge skal være dræbt efter sådanne episoder og deres lig smidt i Adenbugten. I andre tilfælde forliser de spinkle fartøjer. Ikke sjældent skylder lig af somaliske flygtninge i land på Yemens kyster.
Yemen, som er et af verdens fattigste og mindst udviklede lande, er dybt involveret i borgerkrigen i nord mod houthi-oprørerne. Krigen forværrer flygtningenes situation og truer hele Yemens stabilitet.
»Vi har en moralsk forpligtelse til at tage imod asylansøgninger fra vores somaliske brødre, og al-Qaedas trusler vil ikke komme til at berøre de somaliske flygtninge, der kommer til Yemen,« lover Yemens menneskerettighedsminister, Huda Alban.
Men Andrew Knight fra UNCHR advarer alligevel:
»Skulle Yemens regering ophøre med at anerkende somaliere som flygtninge, vil vi appellere til, at den koordinerer en sådan omlægning af sin flygtningepolitik med UNHCR, således at vi kan sikre os, at flygtningenes menneskerettigheder bliver respekteret i overensstemmelse med flygtningekonventionen af 1951, som også Yemen har underskrevet.«

Oversat af Niels Ivar Larsen

Fakta: Flygtninge
Tusindvis af somaliere krydser hvert år Adenbugten for at komme til Yemen. I 2009 tog over 33.000 ud på den farefulde rejse.
Ifølge UNHCR opholder der sig for øjeblikket 170.000 flygtninge i Yemen, heraf er langt hovedparten somaliere

Wednesday, January 6, 2010

PET har undervurderet den somaliske terrortrussel

Den somaliske Al-Shabab-milits er ved at udvikle sig til et globalt terrornetværk. De danske terrorsager viser, at PET ligesom andre vestlige efterretningstjenester har undervurderet den somaliske trussel, siger terroreksperter


En ung shabab-kriger ligger dræbt uden for Mogadishu efter at have forsøgt at angribe en regeringspost. Foto: MOHAMED DAHI/Scanpix

PET har undervurderet truslen fra den somaliske al-Shabab-milits. Det vurderer flere internationale terrorforskere efter en ung dansk-somalier nytårsdag havde held til at angribe den kontroversielle Muhammed-tegner Kurt Westergaard med en økse, og en anden dansk-somalier uger tidligere blev udpeget som ansvarlig for et bombeattentat i den somaliske hovedstad Mogadishu.
»Den danske efterretningstjeneste har helt tydelig undervurderet truslen fra Al-Shabab« siger den anerkendte terrorekspert Rafaelle Pantucci fra Institute of Strategic Studies, IISS i London.
Al-Shabab er ikke længere kun et lokalt somalisk fænomen,« siger han. »Tværtimod. Det er en bevægelse, som er i fuld gang med at udvikle sig til en globalt orienteret terrororganisation, der også ønsker at ramme den fjerne fjende – dvs. USA og deres allierede,« siger han. »Og det er en udvikling, som mange efterretningstjenester har overset, inklusive den danske.«
Den samme vurdering kommer fra den svenske terrorekspert Magnus Ranstorp fra Försvarshögskolan i Stockholm. Han ser også angrebet på Westergaard som et tegn på, at PET har undervurderet karakteren af den somaliske terrortrussel.
»Det er farligt at tro, at konflikten i Somalia kun er lokal - den har i stigende grad global betydning. Set i lyset af angrebet på Kurt Westergaard må man sige, at PET har vurderet forkert,« siger han.

Globalisering

Al-Shababs nye globale orientering ses imidlertid ikke bare af den danske terrorsag. Den fremgår også af organisationens stigende fokus på rekruttering af sympatisører i en lang række lande verden over. Både i USA, Canada, Australien, Storbritannien, Tyskland, Sverige og Danmark er grupper af somaliske flygtninge blevet rekrutteret til bevægelsen. Hundredvis er draget til Somalia for at kæmpe og en del vender – som den 28-årige, der angreb Westergaard – tilbage med ønsket om at fortsætte kampen.
På det seneste er al-Shabab også begyndt at rekruttere folk med anden baggrund end somalisk.
»Der er stadig flere unge med arabisk baggrund, som slutter sig til bevægelsen – og også en hel del vestlige konvertitter« siger han og mener, at det er et resultat på al-Shababs nye, mere globale profil.
»Indtil for nylig var det i højere grad nationalisme, der drev unge eksilsomaliere i armene på al-Shabab. I dag handler det i højere grad om at deltage i en global jihad,« siger han.
Ud over at rekruttere i Vesten har al-Shabab også hyret arbejdsløse unge i flere af Somalias nabolande, bl.a. Kenya.

Al-Qaedas hånd

Årsagen til al-Shababs voksende globale ambitioner er bevægelsens stadig tættere forbindelse til al-Qaeda, som i stigende grad deltager i al-Shababs forsøg på at overtage magten i Somalia.
Talrige presserapporter fortæller om tilstedeværelsen af erfarne al-Qaeda-folk, som træner i tusindvis af al-Shabab-rekrutter rundt omkring i landet.
Mahmoud Al-Burai, der dækker krigen i Somalia for det London-baserede dagblad Asharq Al-Awsat, fortæller, at de udenlandske krigere spiller en afgørende rolle for al-Shabab.
»De kommer typisk fra Vesten eller fra lande som Pakistan og Afghanistan. Deres rolle er at træne de unge somaliske rekrutter, tage sig af kommunikation, holde møder, koordinere osv. De sprænger ikke sig selv i luften, de sender blot de somaliske rekrutter i døden,« siger han.
Shabab-ledere har gentagne gange erklæret bevægelsens loyalitet over for al-Qaedas leder Osama bin Laden, som til gengæld har kvitteret med massiv støtte til al-Shababs kamp, ikke mindst i de propagandavideoer, som bevægelsens ledere jævnligt udsender, hvor al-Shabab hyldes, og den somaliske præsident stemples som kætter.
Ifølge al-Shabab-lederen sheik Mukhtar Robow har mange af bevægelsens ledere desuden opholdt sig i al-Qaeda-træningslejre i Afghanistan i 1990’erne.
»Vi følger sheik Osama bin Ladens ordrer, for vi er hans elever. al-Qaeda er vor hellige krigs mor,« som han sagde i et interview i august 2008.